Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
Dnes má svátek: Nataša Zítra: Ivo Pozítří: Zbyšek

Elektronická podatelna

Elektronická komunikace si klade za cíl umožnit či usnadnit provádění právních úkonů prostřednictvím moderních informačních technologií a prostředky dálkového přístupu. Hlavní pojmy, postupy, používání a ověřování elektronických podpisů a zaručených elektronických podpisů, které umožňují pohyb a používání elektronických dokumentů prostřednictvím elektronické podatelny,  upravuje zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), v platném znění.

S platností od 1.7.2009 lze učinit elektronické podání také datovou zprávou prostřednictvím datové schránky. Režim datových schránek včetně procesu převodu analogového dokumentu do elektronické podoby a naopak (autorizovaná konverze dokumentů) upravuje zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Elektronické podání prostřednictvím datové schránky se řídí odlišnými pravidly než podání prostřednictvím elektronické podatelny úřadu.

Informace k elektronické podatelně:

Adresa elektronické podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Příjem a zpracování elektronického podání

Po doručení podání elektronické podatelně odešle automat podatelny na adresu odesilatele potvrzení o doručení podání. 

 

VZOR POTVRZENÍ O DORUČENÍ PODÁNÍ

Vaše podání bylo přijato. Podání bylo předáno k dalšímu zpracování. Tato zpráva byla vygenerována automaticky. Neodpovídejte na ni.
 

Podatelna obce Řepiště
Mírová 178
739 31 Řepiště

V dalším kroku provádí elektronická podatelna kontrolu, zda jsou splněny všechny náležitosti, které jsou potřebné pro zpracování, např. čitelnost zprávy, kontrola na přítomnost škodlivých kódů, zaručeného elektronického podpisu, atd. Zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není dále zpracována. Pokud lze z přijaté zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.
Po provedení kontroly odešle elektronická podatelna na adresu odesilatele e-mailovou zprávu, obsahující informace o přijetí podání k dalšímu zpracování. Součástí zprávy o přijetí podání k dalšímu zpracování je vždy zaručený elektronický podpis epodatelny, datum a čas, kdy bylo podání doručeno.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: doc, gif, htm, html, jfif, jpeg, jpg, pdf, png, rtf, txt, xls, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. případně na poštovní adresu úřadu.

Seznam základních právních předpisů,

podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu.

právní předpis

předmět a náležitosti úkonu

požadavek na připojení uznávaného elektronického podpisu

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Předmět:
- písemná žádost o informaci
Náležitosti úkonu:
- označení povinného subjektu
- označení, kdo žádost podává
- elektronická adresa odesílatele

Uznávaný elektronický podpis nemusí být k dokumentu připojen.

Předmět:
- úkony v odvolacím řízení a v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení

Uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, musí být k dokumentu připojen.

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Předmět:
- jakékoliv podání vůči správnímu orgánu
Náležitosti úkonu:
- označení správního orgánu
- identifikační údaje o osobě, která podání činí podle § 37 odst. 2 správního řádu
- označení věci, které se podání týká
- co se navrhuje

Uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, musí být k dokumentu připojen. Není-li připojen, musí  podání být do 5 dnů doplněno.

Předmět:
- stížnost podle § 175 správního řádu

Uznávaný elektronický podpis nemusí být k dokumentu připojen, ale stížnost podaná bez uznávaného elektronického podpisu se považuje za anonymní.

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách


 

Předmět:
- úkony uvedené v ust. § 149 odst. 4
- úkony uvedené v ust. § 4 až 6 vyhl. č. 329/2006 Sb., ve zn. p. p.
- další úkony pouze v případě, že to zadavatel jmenovitě uvedl v oznámení, výzvě, zadávací dokumentaci či dokumentaci soutěžního dialogu
Náležitosti úkonu:
- identifikační údaje zájemce (uchazeče) v rozsahu dle § 17 písm. d) zákona
- název veřejné zakázky
- případně další náležitosti vyžadované zákonem či zadavatelem v oznámení, výzvě, zadávací dokumentaci či dokumentaci soutěžního dialogu

Uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, musí být k dokumentu připojen.

Elektronická podání zaslaná úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

 • Přečteno: 6239

Obecní úřad

 • Lokalizace GPS: 49.7355,18.3179

Výkon státní správy na určených agendách a samosprávné činnosti.

Obecní úřad Řepiště vyřizuje v přenesené působnosti státní správu v následujících agendách:

 • evidence obyvatel - trvalý pobyt,
 • silniční správní úřad pro místní komunikace (povolování překopů, povolování sjezdů na pozemky, zásahů do místní komunikace, omezení apod.),
 • ochrana přírody (povolení kácení stromů rostoucích mimo les).

Pro informaci uvádíme další vybrané záležitosti, které obec vyřizuje v samostatné působnosti:

 • vydávání obecně závazných vyhlášek,
 • správa místních poplatků (za psy, komunální odpad, za užívání místního prostranství, ze vstupného),
 • provozování místního hřbitova (správa, údržba, povolení výkopu hrobu, zřizování a údržba pomníků, evidence, nájem hrobových míst),
 • zřizovatelské funkce vůči příspěvkové organizaci základní škole,
 • správa obecního majetku (budovy, pozemky, komunikace),
 • správa místních komunikací,
 • správa veřejného osvětlení,
 • provoz systému nakládání s komunálním odpadem,
 • přidělování čísel popisných,
 • sociální záležitosti,
 • pečovatelská služba (rozvoz obědů),
 • územní plán,
 • kontaktní místo veřejné správy Czech Point

Personální obsazení:

starosta Rostislav Kožušník   kozusnik(at)repiste.eu
místostarostka
Ing. Lucie Matušková

 
administrativa, ohlašovna Michaela Kusáková   kusakova(at)repiste.eu
 administrativa  Simona Kociánová   kocianova(at)repiste.eu

 Elektronická podatelna: epodatelna(at)repiste.eu
 E-mail: obec(at)repiste.eu

ID DS q98axt7 

Pondělí: 08:00 - 11.30  | 12.00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 11.30  | 12.00 - 15:00
Středa: 08:00 - 11.30  | 12.00 - 17:00
Čtvrtek: pro veřejnost zavřeno
Pátek: pro veřejnost zavřeno
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

úřad

 • Přečteno: 30404

Zastupitelstvo obce

 
 
strana funkce
Rostislav Kožušník SNŘ
uvolněný
starosta
558 671 925 kozusnik(at)repiste.eu
Ing. Lucie Matušková SNŘ
uvolněná
místostarostka
Ing. Martin Kaloč SNŘ
neuvolněný
člen rady
 
 
 
Ing. Lukáš Záruba
 neuvolněný
 člen rady
   
 Rostislav Mojžíšek  ODS
neuvolněný
člen rady
   
Ing. Hana Slívová SNŘ
předseda
finančního výboru
   
Ing. Tomáš Černý
předseda
kontrolního výboru
   
Roman Tomica
 
SNŘ  zastupitel    
MgA. Linda Dlouhá SNŘ zastupitelka

   
Ing. Petr Moravec
 
SNŘ  zastupitel    
Kateřina Kišová
 
SNŘ zastupitelka    
Josef Kukučka
 
zastupitel    
Mgr. Jan Kukučka
 
zastupitel    
Ing. Miroslav Lyčka
 
zastupitel    
Ing. Žaneta Zipserová
 
ODS zastupitelka    
 
 • Přečteno: 49254

Komise

 

 

Komise sportovní a kulturní

 
 • Přečteno: 9647

Výbory obce

Výbor finanční

Ing. Hana Slívová - předseda

Členové:


Ing. Žaneta Zipserová

Ing. Tomáš Břenek

Ing. Miroslav Lyčka

Ing. Tomáš Staníček

Výbor kontrolní

Ing. Tomáš Černý - předseda

Členové:

Mgr. Daniel Koláč

Mgr. Jan Kukučka

Roman Tomica

Ing. Dalibor Sládeček

 • Přečteno: 9730

Rada obce

Jméno oddělení / útvar
funkce
Telefon: 
E-mail:
Rostislav Kožušník Rada obce není zřízena, funkci rady plní starosta
558671925
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Přečteno: 2945

Obecní úřad Řepiště - úřední hodiny pro veřejnost

OBECNÍ ÚŘAD ŘEPIŠTĚ

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 – 11.30   12.00 - 17.00 hod.

Úterý     8.00 – 11.30   12.00 - 15.00 hod.

Středa   8.00 – 11.30   12.00 - 17.00 hod.

POLEDNÍ PŘESTÁVKA 11.30 – 12.00 hod.

 • Přečteno: 2234

Informace k 13.10.2020

INFORMACE k 13.10.2020

Vážení občané, sděluji Vám aktuální informace v rámci nouzového stavu a platných opatření Vlády ČR platné od 14.10.2020 do 3.11.2020 včetně:

 • zákaz veškerých hromadných akcí uvnitř i venku nad 6 osob, zákaz se vztahuje i na bohoslužby, slavnosti, spolkové a sportovní akce,
 • zákaz shromažďování na veřejně přístupných místech ve skupinách nad 6 osob, zákaz konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech,
 • roušky jsou povinné ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště, v prostředcích veřejné dopravy a na zastávkách a nástupištích,
 • ruší se veškeré sportovní, kulturní a společenské akce do 3.11.2020,
 • úřední hodiny na OÚ Řepiště od pondělí 12.10.2020 do 25.10.2020: pouze Po a St 12.00 – 17.00 hod., ostatní dny pro veřejnost zavřeno; upřednostněte prosím telefonický nebo emailový kontakt, možnost objednání; k podání je k dispozici zvláštní schránka v přízemí OÚ,
 • veškeré platby – odpady, psy – budou přijímány pouze bezhotovostně převodem na účet obce č. 1682051319/0800, var.symbol číslo popisné domu a rok,
 • ordinace v budově OÚ – MUDr.Baldermanová, St 8-10 hod., Čt 13-15 hod., do odvolání ošetřuje pacienty jen po předchozím telefonickém objednání, tel. 558 672 029, mimo ordinační hod. v Řepištích tel. 596 761 637,
 • uzavírají se pro veřejnost všechny restaurace, zůstávají výdeje přes okénka,
 • uzavírá se společenský sál,
 • v obci je uzavřen provoz tělocvičny. Zůstávají otevřeny venkovní tenisové kurty u tělocvičny v provozních hodinách do 6 osob, pouze na objednávku tel. 605 959 600 a bez zázemí tělocvičny (šatny, sprchy),
 • místní knihovna v budově OÚ zůstává v provozu v Út a v Pá,
 • pošta rovněž zůstává v provozu v aktuálních provozních hodinách,
 • od 14.10.2020 do 1.11.2020 se zakazuje přítomnost žáků:
 • na základní škole v Řepištích včetně školní družiny (uzavřeno),
 • na výuce ZUŠ Vratimov,
 • na veškerých zájmových kroužcích pro děti DDM Vratimov a na obecní keramice,
 • mateřská škola bude v provozu od čtvrtku 15.10.2020,
 • školní jídelna bude vařit pro žáky a cizí strávníky včetně obědů pro seniory,
 • jsou otevřena dětská hřiště,
 • prosím vás o dodržování všech aktuálních nařízených opatření, apeluji na Váš zodpovědný přístup.

Kontakty: tel. 558 671 925, 601 528 638, 724 178 654, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Buďte zdrávi a zodpovědní, vydržte.

Rostislav Kožušník, starosta

 • Přečteno: 1388