Nástroje pro usnadnění přístupu

Dnes má svátek: Ivona Zítra : Gabriel Pozítří: Marian

Řepiště centrum obce 1 - místní komunikace, chodníky a parkoviště pro 3 veřejné budovy

Název projektu: Řepiště centrum obce 1 - místní komunikace, chodníky a parkoviště pro 3 veřejné budovy

Název programu: Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021

Kód programu: RRC/01/2021

Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj

    Cílem projektu jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci a rozšíření části místní komunikace ul. Sportovní a navazujících parkovišť a chodníků v centru obce Řepiště. Projekt je nedílnou součástí projektů komplexního řešení Centra obce Řepiště dle Studie z 2/2016 a postupně realizovaných jednotlivých investičních akcí (rekonstrukce objektu Společenského domu s restaurací U Máně r. 2018, Rozšíření infrastruktury v centru obce r. 2018, Přístavba garáží OÚ r. 2018, rozšíření kapacity parkoviště u OÚ r. 2018, Revitalizace kostela sv. Michaela archanděla r. 2019-2020, Komunitní dům Řepiště r. 2020-2022, Přístavba požární zbrojnice Řepiště r. 2021-2022). Projekt řeší komunikace, parkoviště a chodníky pro 3 veřejné budovy (Komunitní dům, Požární zbrojnici a OÚ). 

    Práce budou provedeny dodavatelsky prostřednictvím již vybraného stavebního zhotovitele na základě již uzavřené smlouvy o dílo (uzavřena dne 22.1.2020). Projekt přímo navazuje na projekty „Komunitní dům Řepiště“ zahájený v 2/2020 a „Přístavba požární zbrojnice Řepiště“, který bude realizován v r. 2021 - 2022. 

     Realizace projektu měla být ukončena do 31.12.2021. S ohledem na prodloužení termínu dokončení stavebních prací na projektu Komunitní dům Řepiště do r. 2022 obec Řepiště požádala poskytovatele dotace Moravskoslezský kraj o prodloužení termínu realizace do 31.6.2022. 

     Náklady projektu jsou předpokládány ve výši cca 1.250.000,- Kč. Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje je poskytnuta ve výši 400.000,- Kč.

 Rostislav Kožušník, starosta

  • Zobrazeno: 511 x
  • Aktualizováno: 11. listopad 2021
OP Zamestnanost Modernizace webových stránek hrazena
z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

© Obec Řepiště - Všechna práva vyhrazena   Webhosting a design COLOR Studio