Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
Dnes má svátek: Marcela Zítra: Alexandra Pozítří: Evženie

Kanalizace a ČOV Řepiště, 6. etapa

EU SFZP barva

Název projektu: Kanalizace a ČOV Řepiště, 6. etapa

Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007185

Název programu: Operační program Životní prostředí

Číslo výzvy: 05_17_071

Název výzvy:  MŽP_71. výzva, PO 1, SC 1.1, kolová

Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí

Státní fond životního prostředí ČR

     Projekt řeší vybudování gravitační splaškové kanalizace v místní části Rakovec. Páteřní stoka F bude napojena na kanalizaci budovanou městem Vratimov v rámci stavby "Kanalizace Horní Datyně - 2. Etapa". Do stoky F je napojena gravitační stoka F1. Celková délka stok je cca 911 m. Realizace kanalizace umožní odkanalizování cca 25 rodinných domů a restaurace Rakovec, což představuje 88 EO.

     Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí. Dotace z EU bude činit 5 mil.Kč. Celkové náklady budou činit cca 10 mil. Kč. V rámci projektu obec řeší celoplošné opravy asfaltových komunikací dotčených stavbou. 

    Stavební realizace projektu byla zahájena v červenci 2019. Realizace projektu bude ukončena v květnu 2020. 

Rostislav Kožušník, starosta


  • Zobrazeno: 1331 x
  • Aktualizováno: 30. červen 2021