Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
Dnes má svátek: Irena Zítra: Rudolf Pozítří: Valérie

Ze života obce

Ze života obce

Řepiště jsou poznamenány blízkostí a snadnou dopravní dostupností velkých okolních měst. Přesto se některé místní tradice a zvyklosti stále mezi lidmi dodržují a slaví. V lednu je pořádán tradiční hasičský ples a country bál, v květnu probíhá stavění a kácení "Májky", poslední květnovou neděli je pěší májová pouť farníků do Hájku (poutní místo v Lískovci u Frýdku-Místku). Počátkem září slaví řepišťští svůj "krmáš", nebo-li slavnost vysvěcení chrámu, která je zároveň poděkováním za tohoroční úrodu. Koncem září se slaví pouť v místním dřevěném kostele sv. Michaela Archanděla

V obci Řepiště je registrováno 6 občanských sdružení: Sbor dobrovolných hasičů Řepiště, Tělovýchovná jednota Řepiště, Český zahrádkářský svaz, Červený kříž, Klub důchodců. Dále na katastru Řepišť působí Myslivecké sdružení Hubert a Český svaz včelařů, kteří své aktivity provozují také na území okolních obcí. Dobrovolní hasiči provádějí činnosti na úseku požární ochrany (jednotka požární ochrany obce), vedou oddíl mladých hasičů, reprezentují obec na soutěžích (také družstvo žen) aj. Tělovýchovná jednota Řepiště má tři oddíly: oddíl kopané (2 družstva), nohejbalu a Asociaci sportu pro všechny (cvičení žen, turistika, cykloturistika aj.). Jednota spravuje fotbalové a volejbalové hřiště a budovu šaten. Zahrádkáři zajišťují provozování sezónní moštárny ovoce a výstavy ovoce a zeleniny, myslivci kromě svých povinností spolupracují se základní školou, členové Červeného kříže organizují dárcovství krve, humanitární pomoci, besedy. Klub důchodců organizuje různé zájezdy a setkání. 

Obec Řepiště vydává ročně 6 čísel " folder Zpravodaje obce Řepiště ", ve kterém mimo informací z činnosti zastupitelstva a obecního úřadu mají své "okénko" základní a mateřská škola, místní občanská sdružení, kronikář, fara aj. V roce 1995 obec Řepiště oslavila 725 let své existence. K tomuto významnému jubileu vydala informativní publikaci, která je stručným přehledem historie obce Řepiště až po její současnost. Obec Řepiště rovněž nechala vytisknout pohlednice, připravuje vytisknutí přehledné mapy obce s čísly popisnými. Obec rovněž zajišťuje a plně financuje provozování místní knihovny. Tuto službu zajišťují obci profesionální knihovníci z příspěvkové organizace Městské knihovny Vratimov, která zajišťuje fungování dalších pěti okolních knihoven. Knihovna se nachází ve zrekonstruovaném podkroví v budově obecního úřadu. Nových větších prostor využívá kromě půjčovny kniha a dalších informačních služeb (veřejně přístupný internet) k pořádání besed a přednášek, i k organizování výstav.

  • Zobrazeno: 3823 x
  • Aktualizováno: 17. červenec 2021