Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
Dnes má svátek: Jakub Zítra: Anna Pozítří: Věroslav

Komunitní dům Řepiště, byty v integraci se zařízením občanského vybavení

Obec Řepiště začala v únoru 2020 realizovat stavbu „Komunitní dům Řepiště - byty v integraci se zařízením občanského vybavení“. Cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost nájemního bydlení v obci Řepiště se zaměřením na seniorské bydlení a potřeby obce. Projekt řeší rekonstrukcí původního objektu Osvětového domu v centru obce na bytový dům. Projekt řeší výstavbu celkem 19 malometrážních bytů (15 bytů 1+KK, 4 byty 2+KK). Součástí projektu je rovněž výstavba komunitní společenské místnosti pro seniorský klub a další spolky, dvou komunitních dílen s keramickou učebnou pro potřeby ZŠ a MŠ a dalších místnosti pro zázemí budovy. Obec původně získala na projekt v červnu 2019 dotaci z EU z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 11,795 mil. Kč na projekt, CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009197, z výzvy č. 80 na sociální bydlení. Bohužel se ukázalo, že podmínky výzvy neumožní volné nakládání s postavenými byty v souladu s potřebami obce a jejich občanů. Proto zastupitelstvo obce v únoru 2021 rozhodlo dotaci vrátit a od výstavby sociálních bytů ustoupit. Obec v dubnu 2021 využila možnosti a podala žádost o dotaci z programu Ministerstva financí ČR z podprogramu 298D2230 – Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury. V srpnu obec získala maximální možnou dotaci ve výši 10 mil. Kč na realizaci projektu. Dotace je určena mimo jiné na pořízení obecních bytů formou investiční výstavby (přístavby, přestavby, nástavby, vestavby), které budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů. Projekt je rovněž financován výhodným úvěrem z rozpočtu Moravskoslezského kraje JESSICA II ve výši 44,2 mil. Kč, úrok 50% 3M priboru, na 25 let, bez ručení.

Celkové předpokládané náklady projektu jsou ve výši 55 mil. Kč.  Ukončení projektu se předpokládá do konce března 2022. Stavbu realizuje společnost BDSTAV MORAVA s.r.o. vybraná na základě výběrového řízení. Technický dozor zajišťuje společnost LAVI ENGINEERING s.r.o.. Autorem projektu je Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o..

Výzva včetně formuláře žádosti o přidělení bytu bude zveřejněna předpoklad asi v prosinci 2021 a zájemci o nájemní byt budou mít dostatek času pro podání žádostí. Současné již podané žádosti o byty jsou pouze předběžné a bude nutné je podat nově dle podmínek Výzvy. Výzva bude zveřejněna na úřední desce, informace půjde mobilním rozhlasem a současní žadatele budou osloveni individuálně. Předpoklad výběru nájemníků bude asi v lednu nebo únoru 2022 dle v dubnu 2021 zastupitelstvem schválených kritérií. Výběr nájemníků provede dle vyhodnocení potřebnosti a dalších kritérií pracovní skupina složená z členů zastupitelstva obce. V rámci Výzvy bude rovněž den otevřených dveří, kdy si mohou občané i zájemci o byt rozestavěné byty prohlédnout. Informace dostanete včas.

Věřím, že obec bude moci uspokojit zájemce, kteří splní kritéria a doloží potřebnost a splní další kritéria pro přidělení nájemního bytu.

Rostislav Kožušník, starosta

  • Zobrazeno: 1899 x
  • Aktualizováno: 11. listopad 2021