Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
Dnes má svátek: Vítězslav Zítra: Magdaléna Pozítří: Libor

Kanalizace a ČOV Řepiště, 1. etapa

EU SFZP barva

Název projektu: Kanalizace a ČOV Řepiště, 1. etapa

Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004724

Název programu: Operační program Životní prostředí

Číslo výzvy: 05_16_042

Název výzvy:  MŽP_42. výzva, PO 1, SC 1.1, kolová

Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČR, Moravskoslezský kraj

     Projekt řeší vybudování gravitační splaškové kanalizace v délce 4393,52 m v centrální části obce Řepiště. Kanalizace bude vedena místními komunikacemi, podél silnice II/477, volným terénem a před napojením kanalizace na ČOV je kanalizace vedena podél potoka Datyňka. Jedná se o odkanalizování cca 139 rodinných domů, základní školy, školky, obecního úřadu, budovy TJ Řepiště a společenského centra. Výstavba ČOV bude realizována na parcele číslo 1531/3. Bude vybudováno 713,37 m gravitačních přípojek. 

     Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí. Dotace z EU bude činit 31,145 mil.Kč, dotace z Moravskoslezského kraje bude činit 3 mil. Kč. Celkové náklady budou činit cca 84 mil. Kč. V rámci projektu obec řeší i opravy stávající dešťové kanalizace a následné celoplošné opravy asfaltových komunikací dotčených stavbou. Obec má na projekt výhodnou půjčku ze SFŽP ve výši 14,7 mil. Kč.

    Stavební realizace projektu byla zahájena v září 2018. Realizace projektu bude ukončena do září 2019. 

Rostislav Kožušník, starosta

MSK

  • Zobrazeno: 1508 x
  • Aktualizováno: 30. červen 2021