Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
Dnes má svátek: Kristýna Zítra: Jakub Pozítří: Anna

Tělocvična Řepiště

Projekt řeší výstavbu chybějící tělocvičny pro výuku tělesné výchovy a také samotné zlepšení podmínek pro život na vesnici, které má přispět ke snižování vylidňování venkova a zlepšení podmínek pro rozvoj bydlení na vesnici. Jedná se o výstavbu víceúčelového objektu tělocvičny pro základní školu a veřejnost, s možností využití i pro spolkové a kulturní aktivity občanů - sport, plesy, výstavy apod.. Součástí projektu je odpovídající hygienické zázemí - šatny se sociálním zařízením, sklady nářadí a nábytku, místnosti v podkroví, které mohou být využity jako klubovny pro děti či zájmové kroužky, dále pak přípojky kanalizace, vody, plynu, elektřiny, ČOV, venkovní úpravy.

Prvotní studie projektu vznikla v r. 1999 a byla inspirovaná Orlovnou v Telnici (okr. Brno-Venkov).
Základní požadavky při vzniku projektu byly postupně odladěny v projektovém týmu se všemi partnery. Hlavními požadavky vzniklé z diskuse byly: víceúčelovost objektu, chybějící sportovní a společenské zařízení v obci a při základní škole, odpovídající velikost potřebám obce, možnost etapizace výstavby, vzhled dotvářející charakter obce.

Hlavním cílem bylo postavit v blízkosti základní školy v obci chybějící tělocvičnu doplněnou o další doplňkové zařízení pro potřeby obce a nejbližšího okolí. Jelikož obec rovněž postrádá sál pro společenské aktivity, byla tělocvična navržena tak, aby k tomuto účelu se dala rovněž využít (plesy, koncerty, akademie, divadlo apod.)

Výběrovým řízením na realizaci stavby byla jako nejvhodnější a také nejlevnější nabídka vybrána nabídka společnosti interdecor, s.r.o, Staré Město, která zahájila stavební práce na tělocvičně v červnu 2009. Dokončení stavebních prací se předpokládá na jaře 2010. Uvedení do provozu do 30.6.2010. Celkové náklady projektu jsou předpokládány ve výši 33 mil. Kč (včetně všech změn, dodatečných prací a víceprací, vnitřního vybavení apod.)

Projekt Tělocvična Řepiště je spolufinancován Evropskou unií z rozpočtu Regionální rady v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, prioritní osa Rozvoj venkova. Celkové uznatelné náklady projektu jsou předpokládány ve výši 25 367 403 Kč, z toho je příspěvek z fondu Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj je 23 464 847Kč (92,5 %) a příspěvek Obce Řepiště 1 902 556 Kč (7,5 %).

eu rop kopie

  • Zobrazeno: 5923 x
  • Aktualizováno: 26. srpen 2021