Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
Dnes má svátek: Luboš Zítra: Martina Pozítří: Drahomíra

Rozšíření infrastruktury veřejných budov v centru obce Řepiště

Obec Řepiště získala v dubnu 2017 dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017 ve výši 300.000,- Kč na projekt „Rozšíření infrastruktury veřejných budov v centru obce Řepiště“. Realizace projektu bude ukončena v červnu 2018.

Projekt řeší prodloužení splaškové a dešťové kanalizace pro veřejné budovy a připravovaný obecní bytový dům v centru obce pro možnost napojení těchto budov na stávající splaškovou a dešťovou kanalizaci u tělocvičny. Realizací projektu se umožní výstavba objektu Komunitní dům Řepiště – byty v integraci se zařízením občanského vybavení, dále se rozšíří možnosti využití stávajících veřejných budov a jejich napojení na tyto kanalizace (příprava rekonstrukcí a přístaveb těchto budov dle urbanistické studie Centra obce Řepiště, ing.arch.Lichnovský, 8/2015, např. obecní úřad, hasičská zbrojnice, garáže a šatny technické čety, budova TJ Řepiště). Po ukončení realizace projektu dojde ke zlepšení dostupnosti a využití objektů občanské vybavenosti v obci, ke zlepšení veřejných služeb a veřejných prostranství pro občany obce a její návštěvníky a ke zlepšení životního prostředí (čištění odpadních vod v rámci ČOV pod kostelem). Po realizaci splaškové kanalizace bude tato kanalizace napojena na nový kanalizační řád a novou čistírnu odpadních vod na ul. O.Stibora.

Rostislav Kožušník, starosta

MSK

  • Zobrazeno: 2769 x
  • Aktualizováno: 30. červen 2021