Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
Dnes má svátek: Kristýna Zítra: Jakub Pozítří: Anna

Informace pro občany - Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - přiznání k dani z nemovité věci

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava

Tel.: 596 651 302

Informace pro občany

Máte problém s přiznáním k dani z nemovitých věcí na rok 2022? Využijte níže uvedené informace,  volejte na zřízené informační linky finančního úřadu nebo posílejte e-maily.  

V lednu každoročně tisíce občanů  v kraji podávají přiznání k dani z nemovitých věcí a chtějí se poradit s úředníky. Osobní kontakt však zvyšuje nebezpečí přenosu koronaviru. Vloni se ve stejné situaci většina konzultací k podání přiznání zdárně realizovala bez osobního setkání s úředníky finančního úřadu, telefonicky nebo zasláním e-mailového dotazu.  Toto nahrazení osobních konzultací na finančním úřadě a jeho územních pracovištích jinými formami poskytnutí odborných informací se osvědčilo. Občané dostali informace, které potřebovali, daňová přiznání byla podána včas a současně bylo minimalizováno riziko zvyšování nemocnosti v kraji v důsledku zamezení shromažďování velkého počtu osob na územních pracovištích.

Občané ani letos  o konzultace se  zaměstnanci  ani o pomoc s problémy při  vyplnění přiznání nepřijdou. Se svými dotazy se na zaměstnance mohou obracet opět telefonicky na speciálně zřízených linkách, e-mailem nebo vhozením dotazu do sběrného boxu umístěného na každém územním pracovišti.

Speciální telefonické informační linky zajistí všem tazatelům odpovědi na otázky k dani z nemovitých věcí se znalostí místních poměrů. Odpovídat na dotazy budou na infolinkách zaměstnanci útvarů majetkových daní všech územních pracovišť finančního úřadu, a to v pracovních dnech  denně od 3. ledna 2022.

Občané i firmy mohou vyřídit od 3. ledna 2022  své dotazy ohledně problematiky daně z nemovitých věcí na níže uvedených linkách finančního úřadu takto:  v pondělí a  ve středu od 8:00 -17:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 - 14:30 hodin a v pátek od 8:00  - 13:30 hodin.

 

 

 

 

Územní pracoviště finančního úřadu

E-mailové adresy pro příjem dotazů veřejnosti k dani z nemovitých věcí

Speciální telefonické linky pro příjem dotazů veřejnosti k dani z nemovitých věcí

ÚP Ostrava I, Jurečkova 940/2, Ostrava

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

596 150 111,

596 150 360

ÚP Ostrava II, Horní 1619/63, Ostrava Hrabůvka

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

596 705 304

ÚP Ostrava III, Opavská 6177/74A, Ostrava – Poruba

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

596 905 360,

ÚP v Opavě  

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

553 681 390,

553 681 391

Úp v Hlučíně

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

595 021 365

ÚP v Bruntále

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

554 792 111

Úp v Krnově

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

554 695 111

ÚP v Novém Jičíně

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

556 788 360,

556 788 341

ÚP v Kopřivnici

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

556 882 360

ÚP ve Frýdku-Místku

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

558 605 111

      ÚP  v Třinci

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

558 382 111

ÚP v Karviné

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

596 304 600,

596 304 111

ÚP v Havířově

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

596 495 111,

596 495 309

finanční úřad 

 Na Jízdárně 3162/3, Ostrava

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

596 651 111

K problematice daně z nemovitých věcí  dále uvádíme:

V úterý 1. února skončí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2022 a také možnost přihlásit se k placení této daně na rok 2022 prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO). 

Povinnost podat přiznání se týká především nových vlastníků pozemků, zdanitelných staveb, bytových a nebytových jednotek (včetně majitelů bytových jednotek převedených v roce 2021 z družstevního do osobního vlastnictví). Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné stavby (budovy nebo vybrané inženýrské stavby), bytové a nebytové jednotky, které se nachází na území Moravskoslezského kraje. Rozhodný je stav vlastnictví k nemovité věci k 1. 1. 2022.

Pozornost těmto řádkům by měli věnovat také vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2021 všechny nemovitosti nebo část svých nemovitostí umístěných v Moravskoslezském kraji prodali, darovali nebo je jiným způsobem převedli na nové vlastníky. Také bývalým vlastníkům nemovitých věcí totiž zákon ukládá povinnost komunikovat s finančním úřadem, a to buď formou podání daňového přiznání (pokud jsou ke dni  1. 1. 2022 vlastníky nemovitých věcí v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj) nebo formou písemného oznámení, že v roce 2021 přestali být vlastníky nemovitých věcí a nadále již k 1. 1. 2022 nejsou vlastníky žádné nemovité věci ani poplatníky daně za nemovité věci v obvodu územní působnosti FÚ pro Moravskoslezský kraj.

Důvodem pro povinné podání daňového přiznání je i digitalizace katastrálních území, která proběhla v roce 2021. Tímto úkonem ve většině případů dochází ke změně poplatníka u parcel pronajatých zemědělským subjektům, dále ke změně číslování parcel a ke změně výměry parcel. 

V roce 2021 byly prováděny v některých katastrálních územích pozemkové úpravy a revize údajů katastru, na základě kterých také došlo ke změnám výměr pozemků, druhů pozemků, parcelních čísel a slučování pozemků. Vlastníci nemovitostí byli o změnách skutečností plynoucích z pozemkových úprav informování rozhodnutím nebo veřejnou vyhláškou vyvěšenou na obecním úřadě příslušné obce a vznikla jim povinnost podat Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, přiznání k dani z nemovitých věcí dle stavu k 1. lednu 2022.

Pokud vlastník nemovité věci, která se nachází v Moravskoslezském kraji, podával přiznání k dani z nemovitých věcí Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj v  uplynulých letech a nezměnily se skutečnosti rozhodné pro výpočet daně, daňové přiznání znovu nepodává. Skutečnost, že došlo ke změně stanovené ceny půdy nebo výše místního koeficientu není sama o sobě důvodem pro podání daňového přiznání.

Vlastník nemovité věci umístěné na území Moravskoslezského kraje, který tuto nemovitou věc zahrnul do přiznání k dani z nemovitých věcí podaného v uplynulých letech, má povinnost podat daňové přiznání zejména, pokud realizoval přístavbu, nástavbu nebo naopak část stavby zlikvidoval, dále pak v případech, kdy došlo ke změně výměry jeho pozemků nebo ke změně druhu pozemku, zvýšení počtu nadzemních podlaží apod.

Obce mohou obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území obce stanovit místní koeficient v rozpětí 1,1 až 5. Od roku 2022 mohou obce ve stejném rozsahu stanovit místní koeficient i vymezením území obce např. výčtem parcel, který obec uvede v obecně závazné vyhlášce.

Tímto koeficientem se pak násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo jednotek, případně jejich souhrny (s určitými výjimkami).  Pro rok 2022 využilo možnosti stanovit místní koeficient 56 obcí v Moravskoslezském kraji.

Obec Kružberk stanovila místní koeficient ve výši 1,1. Celkem 38 obcí kraje stanovilo místní koeficient ve výši dvě, 1 obec stanovila místní koeficient ve výši 2,3 (Vratimov), 7 obcí stanovilo místní koeficient ve výši tři (Rudná pod Pradědem, Nošovice, Malenovice, Ostravice, Frýdlant nad Ostravicí, Dětmarovice, Mořkov), 2 obce stanovily místní koeficient ve výši čtyři (Oprechtice ve Slezsku, Paskov) a 6 obcí stanovilo místní koeficient v maximální výši pět (Palkovice, Žabeň, Bílá, Čeladná, Staré Hamry, Stonava).

Výčtem parcel byly stanoveny místní koeficienty ve 2 obcích (obec Šenov pro tyto parcely stanovila koeficient ve výši 4,0 a obec Krásná ve výši 2,0).  Šenov stanovil obecně závaznou vyhláškou pro zbytek obce místní koeficient ve výši 2,0.

Podrobné informace o místních koeficientech stanovených obcemi v Moravskoslezském kraji naleznete v příloze této tiskové zprávy a na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

V případě nejasností či pochybností ohledně správné výše daně z nemovitých věcí doporučuje finanční úřad seznámit se podrobněji se všemi informacemi a novinkami na stránkách  www.financnisprava.cz. Koeficienty lze vyhledat na adrese Vyhledávání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí - MOJE daně (mfcr.cz)

Finanční úřad doporučuje využít k vyplnění i k podání daňového přiznání elektronickou aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu nebo aplikaci Online finanční úřad na adrese www.mojedane.cz, kde lze tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2022 vyplnit automatizovaně s nápovědami, kontrolami, automatickými součty a současně toto podání odeslat nebo vytisknout.

Všechny tiskopisy a informace lze získat bez osobní návštěvy úřadů na webu www.financnisprava.cz  v záložce Daň z nemovitých věcí | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)

Daň z nemovitých věcí na rok 2022 je splatná do konce května 2022.  Platební údaje  lze vygenerovat včetně QR kódu na adrese Podpora placení - Portál MOJE daně (mfcr.cz).

Finanční správa České republiky poskytuje poplatníkům službu placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. V případě zájmu o využití této služby naleznete více informací na stránkách: http://www.financnisprava.cz/sipo.

Na základě žádosti, která byla v minulosti podána občanem, který je poplatníkem daně z nemovitých věcí nebo na základě žádosti, která bude občanem podána finančnímu úřadu nejpozději do 15. března 2022, bude občanovi doručen místo složenky e-mail s informacemi potřebnými pro placení daně z nemovitých věcí. V případě zájmu o využití této služby naleznete více informací na stránkách: www.financnisprava.cz/email.

Informace doručené e-mailem obsahují také QR kód, pomocí kterého lze daň z nemovitých věcí ihned zaplatit přes internetové bankovnictví nebo pomocí mobilních platebních aplikací. Tímto způsobem placení se na minimum snižuje riziko vzniku chyby v psaní při ručním zadávání platebního příkazu, a tím se snižuje riziko nesprávně provedené platby.  

Finanční úřad upozorňuje, že z důvodu špatné epidemiologické situace aktuálně nejsou otevřeny pokladny pro placení daní v hotovosti na  územních pracovištích finančního úřadu a s touto situací je výhledově nutno počítat také v dalších měsících. Otevřena bude od 5. ledna   2022 pouze daňová pokladna na Územním pracovišti Ostrava I, Jurečkova ul.

V Ostravě dne 28. 12. 2021

Ing. Petra Homolová                                                           

tisková mluvčí finančního úřadu

 

Příloha: tabulka koeficientů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Koeficienty dle § 12 ZDNV pro rok 2022

 

Okres

Poř. č.

obec

koeficient-celá obec

koeficient-část obce

Bruntál

1

Lomnice u Rýmařova

2

x

 

2

Rudná pod Pradědem

3

x

 

3

Úvalno

2

x

 

4

Dívčí Hrad

2

x

 

5

Břidličná

2

x

 

6

Razová

2

x

 

7

Rýmařov

2

x

 

8

Čaková

2

x

 

9

Holčovice

2

x

 

10

Janov u Krnova

2

x

 

11

Jindřichov ve Slezsku

2

x

 

12

Petrovice ve Slezsku

2

x

Frýdek - Místek

13

Baška

2

x

 

14

Dobrá u Frýdku-Místku

2

x

 

15

Hukvaldy

2

x

 

16

Morávka

2

x

 

17

Nižní Lhoty

2

x

 

18

Nošovice

3

x

 

19

Oprechtice ve Slezsku

4

x

 

20

Palkovice

5

x

 

21

Paskov

4

x

 

22

Pražmo

2

x

 

23

Staříč

2

x

 

24

Sviadnov

2

x

 

25

Třanovice

2

x

 

26

Vojkovice

2

x

 

27

Žabeň

5

x

 

28

Bílá

5

x

 

29

Čeladná

5

x

 

30

Frýdlant nad Ostravicí

3

x

 

31

Janovice

2

x

 

32

Malenovice

3

x

 

33

Ostravice

3

x

 

34

Krásná

x

2

 

35

Staré Hamry

5

x

Karviná

36

Bohumín

2

x

 

37

Havířov

2

x

 

38

Dětmarovice

3

x

 

39

Karviná - Město

2

x

Okres

Poř. č.

obec

koeficient-celá obec

koeficient-část obce

Karviná

40

Stonava

5

x

 

41

Doubrava u Orlové

2

x

Nový Jičín

42

Štramberk

2

x

 

43

Mořkov

3

x

 

44

Sedlnice

2

x

 

45

Velké Albrechtice

2

x

Opava

46

Neplachovice

2

x

 

47

Nové Lublice

2

x

 

48

Mikolajice

2

x

 

49

Kružberk

1,1

x

 

50

Opava

2

x

 

51

Raduň

2

x

Ostrava - město

52

Šenov

2

4

 

53

Václavovice

2

x

 

54

Vratimov

2,3

x

 

55

Klimkovice

2

x

 

56

Olbramice

2

x

  • Zobrazeno: 2422 x
  • Aktualizováno: 19. leden 2022