Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
Dnes má svátek: Kristýna Zítra: Jakub Pozítří: Anna

Komunální odpad od 1.1.2022

Informace k ohlašovací povinnosti dle OZV obce Řepiště č. 2/2021

Od 1.1.2022 platí Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Plátcem poplatku je

a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo

b) vlastník nemovité věci v ostatních případech.

Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Ohlašovací povinnost

Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy nabyl postavení plátce poplatku. Pozbytí postavení plátce ohlásí plátce poplatku správci poplatku ve lhůtě 20 dnů.

Není-li plátce, plní ohlašovací povinnost poplatník.

Poplatníkem poplatku je

a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo

b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 0,70 Kč za l.

Výpočet poplatku:

Poplatek se vypočte jako součet dílčích poplatků za jednotlivé kalendářní měsíce.

Dílčí poplatek za kalendářní měsíc se vypočte jako součin základu dílčího poplatku zaokrouhleného na celé litry nahoru a sazby pro tento základ.

Základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za kalendářní měsíc v litrech připadající na poplatníka.

Splatnost poplatku

Plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku:

  1. za dílčí období od 1. ledna do 30. června, a to do 30. září příslušného kalendářního roku,
  2. za dílčí období od 1. července do 31. prosince, a to do 31. března následujícího kalendářního roku.
Formulář:
 
Orientační výpočet poplatku za rok 2022
 
 
 
 
  • Zobrazeno: 2554 x
  • Aktualizováno: 5. leden 2022