Nástroje pro usnadnění přístupu

Dnes má svátek: Vanda Zítra : Veronika Pozítří: Milada
csenfrdeitplptruskes

Znak obce

Návrh zpracoval PhDr. Karel Müller ředitel Zemského archivu v Opavě.

repiste erbPředseda poslanecké sněmovny Parlamentu ČR PhDr. Milan Uhde udělil dne 31.1.1996 v Praze na základě předložených návrhů obci znak a prapor.

Popis znaku: modrý štít se stříbrnou prohnutou špicí. Vpravo zlatá řepa, vlevo zlatý vinný hrozen s listem, ve špici červený rak.

repiste vlajkaPopis praporu: list tvoří bílé trojúhelníkové pole s vrcholem na středu horního okraje listu, jeho základnu tvoří dolní okraj listu. Zbytek listu je modrý, na žerďovém trojúhelníku je žlutá řepa, na vlajícím trojúhelníku žlutý vinný hrozen s listem. Na středu bílého pole červený rak s klepety vzhůru. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

 • Přečteno: 5266

Stručná historie

Řepiště byly založeny stejně jako sousední Sedliště zřejmě na konci 13. století v době kolonizace Těšínska Lužickými Srby. Řepiště se původně nazývaly Barutov. O počátcích Řepišť však toho mnoho nevíme, zprávy jsou pouze útržkovité, lze z nich na základě známých faktů pouze s určitou pravděpodobností usuzovat o historických skutečnostech.

Stručně v datech:

kolem r. 1270
pravděpodobné založení obce, původní název Barutov
1485
založení dřevěného kostela v Řepištích (dnešní kostel Sv. Michaela Archanděla)
1550
těšínský kníže Václav Adam uděluje pánu Zikmundovi Rudskému z Rudic a na Řepišti právo pivovarečné (pivovar v Řepištích již není)
1596 (19.9.)
založení obce Rakovec Petrem mladším Sedlnickým
počátek 17. stol.
Řepiště připojeny k panství šenovskému (Jan Skrbenský), Řepiště přifařeny k šenovské faře
1787
založena obec Vinohradská - řepišťský dvůr koupil Josef Mitrovský - Chutrovský
1829-30
počátek fungování školy v obci - dřevěná chaloupka -obecnica-
1836
postavena nová školní budova v místě dnešní - dřevěná
1860
Rakovec rozdělen na dvě části (část k Vratimovu a část k Řepištím)
1874-75
na místě školy postavena nová zděná budova školy
1909
založení školy v Rakovci, jednotřídka, zrušena v 70. letech 20. stol.
1926
zvětšení školy v Řepištích, přístavba
1912
stavba hotelu Balkán
1919
založení tělovýchovné jednoty Sokol a Dělnické tělovýchovné jednoty
1920
založení obecní knihovny
1924
založení Sboru dobrovolných hasičů
1930
počátek strojové výroby cihel v cihelně - František Metz
1936
počátek elektrifikace Řepišť
1949
zprovozněn obecní vodovod
1956-59
výstavba mateřské školy v Řepištích na ul. Mírové
1980
integrace s Vratimovem
1981
otevřená nová budova mateřské školy v Řepištích na ul. Bří Musálků
1990
desintegrace, osamostatnění obce

Propagační materiály
Lašská obec Řepiště (sborník k 700. výročí založení obce) - vydáno v r.1970
Řepiště 1270 - 1995 - publikace, vydána v r.1995
pohlednice Řepišť
Region Slezská brána - cykloturistická mapa 1:40 000, vydáno v r. 2000

historie 2

 • Přečteno: 4032

Řepiště vyhrály krajské kolo soutěže Vesnice roku 2012

Vážení občané, v pátek dne 8.6. jsme obdrželi od předsedy a tajemníka hodnotící komise oficiální výsledky krajského kola Moravskoslezského kraje soutěže Vesnice roku 2012. A byla to krásná zpráva, jelikož naše Řepiště byly oceněny Zlatou stuhou jako vítěz krajského kola 2012 s právem užívat titul „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012“.

Mám z toho upřímnou radost, je to ocenění společné práce a aktivit vás všech, kteří se jakýmkoliv způsobem dlouhodobě podílíte na veřejném, spolkovém, společenském a sportovním dění v naší obci. Bylo mi ctí a potěšením naši obec a život v ní prezentovat v přihlášce a následně před hodnotící komisí. Moc vám všem děkuji a pevně věřím, že se ctí uspějeme i v celostátním kole, které proběhne počátkem září tohoto roku.

Další výsledky krajského kola byly následující:

 • Modrá stuha za společenský život - obci Jeseník nad Odrou
 • Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí - obci Rohov
 • Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu - obci Otice
 • 2. místo v krajské soutěži obcí - obci Albrechtičky
 • 3. místo v krajské soutěži obcí - obci Rýžoviště
 • Cena naděje pro živý venkov- obci Těškovice
 • Mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze Strukturálních fondů - obci Albrechtičky
 • Diplom za vzorné vedení knihovny - obci Ostravice
 • Diplom za podporu paměti místa - obci Rýžoviště
 • Diplom za komunikaci s občany prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií - obci Neplachovice
 • Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci - obci Radkov
 • Diplom za podporu sportovních aktivit - obci Jakubčovice
 • Diplom za podporu a rozvoj turistického ruchu - obci Ostravice
 • Diplom za podporu a rozvoj přeshraniční spolupráce - obci Rohov
 • Zlatá cihla a) v Programu obnovy venkova - obci Radkov za rekonstrukci památkového objektu Hradní vyhlídka zříceniny hradu Vikštejn
 • Zlatá cihla b) v Programu obnovy venkova - obci Vražné za rekonstrukci rodného domu J.G.Mendela

Oficiální předání jednotlivých ocenění proběhne na slavnostním vyhodnocení soutěže Vesnice roku Moravskoslezského kraje dne 10.8.2012 v obci Řepiště.
Hodnocení celostátního kola soutěže proběhne v termínu 2. – 8. září 2012, kdy naši obec navštíví celostátní komise.
Vyhlášení výsledků celostátního kola proběhne v Luhačovicích dne 15.září 2012.
Slavnostní předávání ocenění celostátního kola ve vítězné vesnici proběhne 12.října 2012.

Ještě jednou vám všem děkuji a raduji se spolu s vámi.

Rostislav Kožušník, starosta

 • Přečteno: 5943

Ze života obce

Řepiště jsou poznamenány blízkostí a snadnou dopravní dostupností velkých okolních měst. Přesto se některé místní tradice a zvyklosti stále mezi lidmi dodržují a slaví. V lednu je pořádán tradiční hasičský ples a country bál, v květnu probíhá stavění a kácení "Májky", poslední květnovou neděli je pěší májová pouť farníků do Hájku (poutní místo v Lískovci u Frýdku-Místku). Počátkem září slaví řepišťští svůj "krmáš", nebo-li slavnost vysvěcení chrámu, která je zároveň poděkováním za tohoroční úrodu. Koncem září se slaví pouť v místním dřevěném kostele sv. Michaela Archanděla

V obci Řepiště je registrováno 6 občanských sdružení: Sbor dobrovolných hasičů Řepiště, Tělovýchovná jednota Řepiště, Český zahrádkářský svaz, Červený kříž, Klub důchodců. Dále na katastru Řepišť působí Myslivecké sdružení Hubert a Český svaz včelařů, kteří své aktivity provozují také na území okolních obcí. Dobrovolní hasiči provádějí činnosti na úseku požární ochrany (jednotka požární ochrany obce), vedou oddíl mladých hasičů, reprezentují obec na soutěžích (také družstvo žen) aj. Tělovýchovná jednota Řepiště má tři oddíly: oddíl kopané (2 družstva), nohejbalu a Asociaci sportu pro všechny (cvičení žen, turistika, cykloturistika aj.). Jednota spravuje fotbalové a volejbalové hřiště a budovu šaten. Zahrádkáři zajišťují provozování sezónní moštárny ovoce a výstavy ovoce a zeleniny, myslivci kromě svých povinností spolupracují se základní školou, členové Červeného kříže organizují dárcovství krve, humanitární pomoci, besedy. Klub důchodců organizuje různé zájezdy a setkání. 

Obec Řepiště vydává ročně 6 čísel " folder Zpravodaje obce Řepiště ", ve kterém mimo informací z činnosti zastupitelstva a obecního úřadu mají své "okénko" základní a mateřská škola, místní občanská sdružení, kronikář, fara aj. V roce 1995 obec Řepiště oslavila 725 let své existence. K tomuto významnému jubileu vydala informativní publikaci, která je stručným přehledem historie obce Řepiště až po její současnost. Obec Řepiště rovněž nechala vytisknout pohlednice, připravuje vytisknutí přehledné mapy obce s čísly popisnými. Obec rovněž zajišťuje a plně financuje provozování místní knihovny. Tuto službu zajišťují obci profesionální knihovníci z příspěvkové organizace Městské knihovny Vratimov, která zajišťuje fungování dalších pěti okolních knihoven. Knihovna se nachází ve zrekonstruovaném podkroví v budově obecního úřadu. Nových větších prostor využívá kromě půjčovny kniha a dalších informačních služeb (veřejně přístupný internet) k pořádání besed a přednášek, i k organizování výstav.

 • Přečteno: 3203

Základní informace o obci

Obec Řepiště (Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek) se nachází v polovině cesty mezi městy Ostravou a Frýdkem-Místkem na pravém vyvýšeném břehu řeky Ostravice obklopena prstencem lesů. Obec Řepiště pod původním názvem Barutov byla založena koncem 13. stol. v době kolonizace Těšínska Lužickými Srby. Rozloha obce je 802 ha. Krajina slouží především zemědělské prvovýrobě, jednu třetinu území tvoří lesní půda (zastoupení lesních dřevin - 80 % jehličnatých a 20 % listnatých). Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí od 270 m n.m. (Rakovec) a do 324 m n.m. (Pisárky). V obci se nachází 448 obytných domů s číslem popisným. V obci žije 1611 obyvatel (k 1.1.2006). Většina občanů v produktivním věku za prací dojíždí do Ostravy, Vratimova a Frýdku-Místku.

Z významných objektů občanské vybavenosti v obci se nachází kromě obecního úřadu pobočka České pošty s.p., místní knihovna, dále mateřská škola, základní škola (první stupeň), v obci je zřízena ordinace praktického lékaře. V obci funguje jednotka Sboru dobrovolných hasičů (hasičská zbrojnice).

Obec je plynofikovaná (vyjma místní části Rakovec), kompletně napojená na vodovod, po rekonstrukci jsou rozvody nízkého napětí a veřejného osvětlení, telefonizace obce je ukončena, probíhá rekonstrukce místních komunikací. Zpracovává se studie na kanalizaci a čištění odpadních vod. Obec má schválen územní plán, který vymezuje dostatek ploch pro výstavbu, dále stanovuje územní limity a další způsoby využití území (zemědělské plochy, systém územní stability, sportovní plochy, veřejná zeleň, občanská vybavenost, průmyslové a podnikatelské zóny, atd.). Řepiště mají velmi dobrou dopravní obslužnost (městská hromadná doprava z Ostravy a Frýdku-Místku, ČSAD Frýdek-Místek, nádraží Českých drah na trati Ostrava-Frýdek-Místek- Valašské Meziříčí).

 • Přečteno: 3359

STIBOR Ferdinand

Po první svět.válce stojí v čele hnutí za utvoření na Římu nezávislé československé církve s bohoslužebnými obřady v českém jazyce, později biskupem a pak patriarchou celé církve v Československu.

Více na Wikipedii
 • Přečteno: 3303

Stav obyvatelstva k 1. lednu daného roku

rok 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
stav 1520 1538 1546 1601 1646 1665 1685 1686 1657 1658

rok 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
stav 1526 1529 1529 1534 1529 1543 1551 1545 1539 1530

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
stav 1501 1517 1547 1581 1628 1623 1633 1659 1658 1713

rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016
stav 1693 1754 1765 1791 1821 1821
 • Přečteno: 2799

Historické budovy

Gajdula

Budova při hlavní cestě v příkrém kopci v části obce Zapadlisko. Původně byla v Gajduli "palárňa" - lihovar - do r. 1850. V r. 1880 byly v budově zřízeny byty pro panské zaměstnance a správce velkostatku, později dělnické byty. Pojmenování vzniklo pravděpodobně od toho, že zde selské povozy v příkrém kopci "gajdovaly" a sedláci museli připřahat další spřežení. Dle lidové pověsti zde žil loupeživý rytíř Gajdoš a z Gajduly měla vést tajná chodba pod Ostravicí do paskovského zámku.

 • Přečteno: 3180
OP Zamestnanost Modernizace webových stránek hrazena
z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

© Obec Řepiště - Všechna práva vyhrazena   Webhosting a design COLOR Studio