Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
Dnes má svátek: Kristýna Zítra: Jakub Pozítří: Anna

Komunitní dům Řepiště - byty v integraci se zařízením občanského vybavení

EU MPMR

Název projektu: Komunitní dům Řepiště - byty v integraci se zařízením občanského vybavení 

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009197

Název programu: Integrovaný regionální operační program 

Číslo výzvy: 06_18_104

Název výzvy:  80. Výzva IROP - Sociální bydlení (SVL) II. - SC 2.1

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,  Moravskoslezský kraj

     Projekt se zaměřuje na podporu a rozvoj dostupného nájemního sociálního bydlení. To bude sloužit sociálně vyloučeným osobám. Realizace projektu tedy povede ke zlepšení situace sociálně slabých osob, které jsou v bytové nouzi a sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením umožní vstup do nájemního bydlení v ČR. Pro podporu tohoto cíle bude také zajištěna sociální práce. 

    V rámci projektu bude realizována rekonstrukce objektu a přístavba a nástavba bytových jednotek, které budou díky tomu poskytovat plnohodnotné zázemí k bydlení pro všechny uživatele služby. V rámci projektu vznikne 9 podpořených bytů pro sociální bydlení s nárůstem kapacity sociálního bydlení 13 lůžek.

    Stavební realizace projektu byla zahájena v únoru 2020. Realizace projektu bude ukončena do 31.12.2021. Předpokládané náklady projektu jsou přes 51 mil. Kč. Z toho dotace z IROP je ve výši 11,8 mil. Kč. Dotace je poskytnuta na 9 bytů z celkových 19 bytů.

    Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Na financování realizace projektu byl kromě dotace z IROP poskytnut zvýhodněný úvěr JESSICA II z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 44,2 mil. Kč.

Rostislav Kožušník, starosta

  • Zobrazeno: 1827 x
  • Aktualizováno: 30. červen 2021