Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
Dnes má svátek: Luboš Zítra: Martina Pozítří: Drahomíra

Poplatek za komunální odpad rok 2024

Orientační výpočet poplatku za rok 2024          
                 
                 
Objem nádoby litry Tarif Četnost svozů Sazba poplatku Kč/l Počet svozů za rok Poplatek za rok 2024 v Kč Poplatek za rok 2023 v Kč Rozdíl Rozdíl
80 P101 1 x za 14 dní 0,9 26  1 872   1 664   208  12,5%
80 P111 1 x týdně 0,9 52  3 744   3 328   416 12,5%
80 P191 1 x měsíčně 0,9 13  936   832   104  12,5%
120 P201 1 x za 14 dní 0,9 26  2 808   2 496   312  12,5%
120 P207 1 x za 14 dní v zimě * 0,9 15  1 620   1 440   180  12,5%
120 P211 1 x týdně 0,9 52  5 616   4 992   624  12,5%
120 P261 1 x týdně v zimě *,      1 x 14 dní v létě 0,9 41  4 428   3 936                       492  12,5%
120 P271 1 x týdně v zimě * 0,9 30  3 240   2 880                        360  12,5%
120 P291 1 x měsíčně 0,9 13  1 404   1 248   156  12,5%
240 P301 1 x za 14 dní 0,9 26  5 616   4 992   624  12,5%
240 P311 1 x týdně 0,9 52  11 232   9 984   1 248  12,5%
1100 K101 1 x za 14 dní 0,9 26  25 740   22 880    2 860  12,5%
1100 K111 1 x týdně 0,9 52  51 480   45 760    5 720 12,5%
                 
* zimní období od 1.10. do 30.4., tj. 7 měsíců
 
Orientační výpočet poplatku za rok 2024 vychází z modelové situace neměnnnosti objednaného tarifu po celé období r. 2024 u dané nemovitosti, objednané kapacity dané velikostí nádoby a četnosti svozů a stanoveného poplatku pro obec Řepiště v r. 2024 ve výši 0,90 Kč/l (navýšení oproti r. 2023 o 12,5%).
                 
Poplatek se vypočte jako součet dílčích poplatků za jednotlivé kalendářní měsíce a objednané kapacity popelnice za uplynulé dílčí období. Dílčí poplatek za kalendářní měsíc se vypočte jako součin základu dílčího poplatku zaokrouhleného na celé litry nahoru a sazby 0,9 Kč/l (v r. 2024).
                 
Poplatek bude plátci vyměřen po uplynutí dílčího období platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
                 
Rostislav Kožušník, starosta
V Řepištích 13.11.2023
 
 
  • Zobrazeno: 180 x
  • Aktualizováno: 25. červen 2024