Dnes má svátek: Ladislav Zítra : Lubomír Pozítří: Petr a Pavel
csenfrdeitplptruskes
  • Hlavní stránka
  • Hlavní
  • Novinky
  • Připojování rodinných domů v Řepištích na splaškovou kanalizaci nebude možné dříve jak v prosinci 2019

Připojování rodinných domů v Řepištích na splaškovou kanalizaci nebude možné dříve jak v prosinci 2019

Připojování rodinných domů v Řepištích na splaškovou kanalizaci nebude možné dříve jak v prosinci 2019

Po vybudování splaškové kanalizace a ČOV a jejím předání obci Řepiště (předpoklad do konce září 2019) bude probíhat kolaudace a povolování zkušebního provozu (předpoklad do konce listopadu 2019). Teprve až po zkolaudování kanalizace a povolení zkušebního provozu ČOV a po výběru provozovatele se budou moci začít připojovat jednotlivé rodinné domy, nejdříve tedy asi v prosinci 2019 a až k tomu dá obec pokyn. Důrazně upozorňujeme, že dříve není možné provést žádné napojení na novou splaškovou kanalizaci!!! Postup a harmonogram přepojování na splaškovou kanalizaci bude upřesněn s vybraným provozovatelem a bude občanům včas sdělen. Postup mohou posunout nepříznivé podmínky v zimních měsících. Lze tedy předpokládat, že největší množství nemovitostí se bude napojovat v jarních měsících roku 2020.

Vlastníkem a tedy i investorem splaškové kanalizační přípojky je vlastník připojované nemovitosti. Kanalizační přípojka připojuje nemovitost (rodinný dům) na kanalizační řád, který je umístěn většinou v místní komunikaci (veřejném prostoru). Obec Řepiště v rámci projektu „Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa“ zpracovala a nechala povolit veřejné části kanalizačních přípojek (odbočka z kanalizačního řádu a část přípojky včetně kanalizační šachtičky u hranice z nemovitostí) a tyto části přípojek rovněž za občany zaplatila. Dále zastupitelstvo obce Řepiště schválilo zpracování projektových dokumentací neveřejných částí kanalizačních přípojek (od rodinného domu po napojení do kanalizační šachtičky) a také vyřízení územních souhlasů pro tyto neveřejné části, vše na náklady obce. Projektovou dokumentaci zpracovává společnost Dopravoprojekt Ostrava, a.s.. K 31.8.2019 bylo vydáno stavebním úřadem ve Vratimově celkem 124 územních souhlasů k těm nemovitostem, ke kterým vlastníci nemovitostí poskytli součinnost z hlediska požadovaných dokladů. Chybí dořešit a povolit ještě cca 40 nemovitostí.

Připojení na kanalizaci bude umožněno až po řádné kolaudaci stavby kanalizace (kanalizačního řadu) a po stanovení oprávněného provozovatele této kanalizace!!!!

Připojení nemovitostí na kanalizaci není jednoduchá záležitost a stejně jako obec musí vlastník splnit mnoho podmínek, aby se mohl připojit.

O kolaudaci kanalizační řadu a výběru provozovatele s kontakty Vás budeme včas informovat. Poté je možno vyřídit potřebné doklady a zahájit stavební práce dle výše níže uvedeného postupu. Upozorňujeme, že se jedná pouze o kanalizaci splaškovou, lze tedy napojit pouze splaškové vody. Svod a likvidaci dešťových vod je nutno řešit jiným způsobem (např. stávající napojení na původní dešťovou kanalizaci).

Před realizaci kanalizační přípojky je nutno doručit na zákaznické centrum provozovatele kanalizace tyto dokumenty:

-          Vyplněnou žádost o povolení zřízení kanalizační přípojky

-          Kopii územního souhlasu

-          Kopii aktuálního výpisu z katastru nemovitostí

-          Kopii snímku z katastru nemovitostí

-          Kopii vyjádření SmVaK (součástí projektové dokumentace kanalizační přípojky)

-          Souhlas vlastníka kanalizace s napojením na kanalizaci (součástí tohoto dopisu)

Na zákaznickém centru Vám bude, po doložení výše uvedených dokladů, předložen Návrh o odvádění odpadních vod kanalizací k vyplnění potřebných údajů.

K uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací dojde až po kontrole provedení napojení kanalizační přípojky na kanalizaci.

Postup výstavby kanalizační přípojky:

Realizaci kanalizační přípojky zajišťuje na vlastní náklady vlastník kanalizační přípojky – investor. Investor při výstavbě kanalizační přípojky musí dodržet podmínky projektové dokumentace, územního souhlasu, technických norem a Všeobecné podmínky pro zpracování projektové dokumentace, realizaci a napojení kanalizačních přípojek na kanalizaci, odvádění odpadních vod a udržování kanalizačních přípojek.

-          Před zahájením zemních prací (výkopem) je nutno zabezpečit vytyčení zařízení a s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět.

-          Po položení potrubí, nafotí investor všechny spoje a s identifikací.

-          Před zásypem rýhy zajistí investor zákres skutečného stavu provedení kanalizační přípojky, který bude doložen ke smlouvě o odvádění odpadních vod kanalizací.

-          Přizve technika provozovatele ke kontrole provedených prací, který provede zápis. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem provozovatele

           nelze uzavřít smlouvu na odvádění odpadních vod kanalizací a zahájit vypouštění odpadních vod.

-          Po schválení pokládky provozovatelem je možno provést zásyp potrubí dle projektové dokumentace a technických norem.

Připojení na kanalizační řad musí být vodotěsné a provádí ho odborná stavební organizace.

Jelikož jsem v obci zaznamenal již nějaké práce na kanalizačních přípojkách tak důrazně upozorňuji majitele nemovitostí na výše uvedený postup. Pokud nebude dodržen, nebude povoleno se na kanalizační řád napojit.

Více informací k postupu vám podá zaměstnanec obecního úřadu Ing. Libuše Žídková, tel. 558 671 925, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rostislav Kožušník, starosta

  • Zobrazeno: 1402 x
  • Aktualizováno: 5. srpen 2019
OP Zamestnanost Modernizace webových stránek hrazena
z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

© Obec Řepiště - Všechna práva vyhrazena   Webhosting a design COLOR Studio