Dnes má svátek: Petr a Pavel Zítra : Šárka Pozítří: Jaroslava
csenfrdeitplptruskes

Novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů od července 2018

Novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů od července 2018

Od 1. července 2018 dochází k několika změnám při vydávání občanských průkazů i cestovních dokladů.

Nově budou vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, který držiteli umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci a k přístupu k identifikačním údajům držitele. Bude však na zvážení každého občana, zda si elektronický kontaktní čip aktivuje či nikoliv. Aktivaci čipu bude moci provést při převzetí občanského průkazu nebo kdykoliv do doby skončení platnosti dokladu. Aktivací se rozumí zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu. U obou kódů se jedná o zadání 4 – 10 libovolných číslic zvolených držitelem.

Ke změnám dochází také ve lhůtách pro vydání občanských průkazů. Občanské průkazy budou vydávány ve třech lhůtách – do 30 dnů, do 5 pracovních dnů a do 24 hodin pracovního dne. Občanské průkazy vydané do 24 hodin pracovního dne bude občan přebírat pouze přímo na Ministerstvu vnitra (pracoviště na adrese Na Pankráci 72, Praha 4). Lhůtu pro vydání dokladu si volí každý žadatel u podání žádosti sám, dle svých potřeb.

Všechny dosud vydané občanské průkazy budou i nadále platné, žádná tzv. hromadná výměna občanských průkazů neproběhne. Ti občané, kteří budou mít zájem o vydání nového typu občanského průkazu s čipem, mohou o nový doklad požádat, uhradí však správní poplatek 200 Kč.

Výjimkou jsou držitelé občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydaných do 30. června 2018, za jehož vydání dříve uhradili správní poplatek ve výši 500 Kč, a občané, jež jsou držiteli občanských průkazů s dobou platnosti na 35 let nebo bez omezení.

I nadále budou vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji pro děti ve věku
do 15 let, které dětem slouží zejména jako cestovní doklad v rámci zemí Evropské unie.

Za vydání občanských průkazů ve lhůtě do 30 dnů se poplatky nemění; tzn., že v případě vydání nového občanského průkazu u občana staršího 15 let z důvodu uplynutí doby platnosti v dokladu uvedené nebo změny některého z údajů v dokladu uvedeném se nový občanský průkaz vydává bezplatně, u dětí ve věku do 15 let za poplatek 50 Kč.

Správní poplatky za vydání občanských průkazů ve zkrácených lhůtách jsou nově od
1. července 2018 stanoveny takto:

Věk občana

Vydání občanského průkazu

do 24 hodin pracovního dne

Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů

Občan starší 15 let

1000 Kč

500 Kč

Občan mladší 15 let

500 Kč

300 Kč

Od 1. července 2018 se ruší vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 1 měsíc, který byl vydáván zpravidla na počkání v případech, kdy držitel stávající doklad ztratil, poškodil nebo zničil či mu byl odcizen, a dále v případech, kdy byl občanovi úředně zrušen údaj o místu trvalého pobytu.

Na úseku cestovních dokladů se již dva roky vydávají pouze cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. V případě vydání cestovního pasu ve lhůtě do 30 dnů se výše správního poplatku nemění. Nadále se bude hradit správní poplatek 600 Kč za vydání cestovního pasu občanovi staršímu 15 let a 100 Kč za vydání cestovního pasu dítěti ve věku do 15 let.

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách. Lhůty pro vydání cestovních jsou stanoveny shodně jako u občanských průkazů, a to do
5 pracovních dnů a do 24 hodin pracovního dne. V případě vydání cestovního pasu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne bude možné převzetí vyhotoveného cestovního pasu pouze na Ministerstvu vnitra (pracoviště na adrese Na Pankráci 72, Praha 4).

Správní poplatky za vydání cestovních pasů vydaných ve zkrácených lhůtách jsou od
1. července 2018 stanoveny takto:

Věk občana

Vydání cestovního pasu do 24 hodin pracovního dne

Vydání cestovního pasu

do 5 pracovních dnů

Občan starší 15 let

6000 Kč

3000 Kč

Občan mladší 15 let

2000 Kč

1000 Kč

Nově mohou být žadatelé informováni o možnosti převzetí vyhotovených dokladů prostřednictvím textové zprávy nebo elektronické pošty. Bude-li chtít žadatel využít této služby, uvede své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu u podání žádosti o vydání občanského průkazu či cestovního pasu.  

Bližší informace Vám rádi sdělí v úředních dnech osobně zaměstnanci oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Frýdku-Místku v Místku, ul. Palackého 115, II. NP v kanc. č. 251, 252 a 253 nebo telefonicky na
č. 558 609 455, 558 609 458 nebo 558 609 456.

 

 

 

 

  • Zobrazeno: 1746 x
  • Aktualizováno: 12. červen 2018
OP Zamestnanost Modernizace webových stránek hrazena
z projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

© Obec Řepiště - Všechna práva vyhrazena   Webhosting a design COLOR Studio