Dnes má svátek: Lenka Zítra : Petr Pozítří: Svatopluk
csenfrdeitplptruskes
Slide background

Místní knihovna
Obecní úřad
Pošta
Ordinace

Číst více

Číst více

Číst více

Číst více

Slide background

Tělocvična

pro spolkové a kulturní aktivity občanů
sport, plesy, výstavy apod..
klubovny pro děti
zájmové kroužky

Informace a rezervace280 Kč
hod.

Velká
tělocvična60 Kč
hod.

Malá
tělocvična

Slide background

sv. Michaela Archanděla

Dřevěný kostel

Číst více

Slide backgroundSlide thumbnail

Mateřská škola

Číst více

Slide background

Školní jídelna

Číst více

Úprava veřejných prostranství v obci Řepiště: lokalita Točna a U mlýnku

SFZP na stred GRAYMZP logo CB v2

Obec Řepiště realizuje ve druhé polovině roku 2016 obnovu dvou větších ploch veřejné zeleně v centru obce  prostřednictvím projektu „Úprava veřejných prostranství v obci Řepiště: lokalita Točna a U mlýnku“.

Projekt řeší výsadbu původních druhů stromů a keřů v lokalitách, dále přeměnu části travnatých ploch na květnaté louky (zvýšení biologické rozmanitosti) a části na parkový trávník (využití pro veřejnost), drobnou terénní modelaci a realizaci drobných estetických prvků („sluneční“ kámen, polední linie z kamenných šlapáků, mlatové plochy). Součástí projektu je i zpracování koncepčního dokumentu s názvem Koncepce rozvoje systému zeleně obce Řepiště, která řeší stávající nebo již realizované plochy zeleně a plochy navrhované, a to systematicky s důrazem na jejich propojení a následnou péči. 

Celkové náklady projektu jsou ve výši 512.000,- Kč, dotace ze SFŽP je ve výši 367.8121,- Kč. Projekt je spolufinancován Státního fondu životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR.

Rostislav Kožušník, starosta

Vytisknout E-mail

Dětské hřiště "U Mlýnku"

V rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj, dotační titul č. 2 Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci, jsme získali dotaci 398.996,- Kč na výstavbu dětského hřiště „U Mlýnku“, ul. Selská.

Plocha dětského hřiště leží vedle repliky dřevěného mlýnku, kterou při svých vycházkách obdivují nejen obyvatelé Řepišť, a která je nedílnou součástí plochy nejen pro hru a sportovní aktivity, ale určenou také pro aktivní odpočinek.


Projekt obsahuje dětské herní prvky (kolotoč, prolézačka, houpačky, skluzavka, lanovka), mobiliáře (lavičky, odpadkový koš, ohniště), nově zbudované návrší pro zimní sáňkování, vše dle potřeb a požadavků dětí. Hřiště je volně přístupné, bez omezení plotem. Do projektu se zapojily děti základní a mateřské školy, mladí hasiči. Povídali si a "tvořili" nové hřiště, vyhovující nejmenším dětem, ale také dětem předškolního a školního věku. Dětské hřiště „U Mlýnku“ nám na základě výběrového řízení dodala a postavila firma TR Antoš z Turnova. Celkové náklady na výstavbu hřiště byly 569.995,- Kč Finanční spoluúčast obce činí částku ve výši 170.999,- Kč.

mmr

Vytisknout E-mail

Ozdravný pobyt dětí MŠ Řepiště

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotační program ŽPZ/05/2013

Celkové náklady 204.200,- Kč, z toho dotace Moravskoslezského kraje v maximální výši 50% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

Díky finanční podpoře formou dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu „Příspěvky na ozdravné pobyty“ jede 28 dětí mateřské školy Řepiště v době od 6.10. - 19. 10. 2014 na ozdravný pobyt do Trojanovic do krásné přírody kolem hotelu Gurmán. Hotel Gurmán se nachází na rozhraní moravského Valašska a Lašska, pod severním svahem hory Radhošť. Hotel je umístěn v klidném prostředí, součástí hotelu je velká jídelna, restaurace s krbem, místnost pro výuku, sauna, posilovna, stolní fotbal, prostorná terasa, altán s velkým grilem, ohništěm, dětská trampolína a venkovní oplocené víceúčelové hřiště. V okolí hotelu je možno hrát veškeré míčové a jiné hry a není zde žádný dopravní provoz. Ve vzdálenosti 1,5 km od hotelu je jízdárna s možností projížďky na koních. 
Pro děti je připraven bohatý a zajímavý program, takže doufáme, že naši nejmenší zvládnou delší odloučení od rodičů.

MSK

Vytisknout E-mail

Rekonstrukce veřejných ploch před kostelem v Řepištích

V červenci loňského roku jsme získali dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dotační program Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015 ve výši 125.000,- Kč na projekt „Rekonstrukce veřejných ploch před kostelem v Řepištích“.

Rekonstrukce veřejných ploch před kostelem v Řepištích je součástí projektu „Návrh úprav průtahu silnice II/477 přes obec Řepiště“, jehož přípravné a realizační práce schválilo Zastupitelstvo obce Řepiště na svém 9. zasedání ZO dne 17. 2. 2016. Z tohoto důvodu byla realizace rekonstrukce ploch před kostelem započata v dubnu 2016, kdy na základě výběrového řízení byla zhotovitelem díla vybrána společnost VALA – realizace staveb, s.r.o. Brušperk.

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího prvku venkovské infrastruktury, jediné přístupové komunikace ke kostelu, hřbitovu a základní škole. V rámci projektu jsme rekonstruovali stávající částečně zpevněné a částečně nezpevněné části příjezdové komunikace, včetně realizace parkovacích stání, obratiště a odvodnění komunikace, vše s novým povrchem z asfaltobetonu. Dále jsme zrealizovali rekonstrukci veřejného osvětlení se 6 novými lampami na parkových stožárech a zemním kabelovým vedením podél komunikace. Na projekt bude navazovat propojení s ulicí Selskou z důvodu řešení bezpečnosti na přechodu u základní školy.

Rostislav Kožušník, starosta

MSK

Vytisknout E-mail

Modernizace základní školy Řepiště

Projekt bude realizovaný v roce 2009-2010, o projektu bylo rozhodnuto v lednu 2010 a bude spolufinancován Evropskou unií z rozpočtu Regionální rady v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, prioritní osa Rozvoj venkova.

Projekt řeší stavební úpravy v budově základní školy v návaznosti na 1.etapu rekonstrukce (zateplení budovy ZŠ - podpořeno z OP ŽP). Tyto stavební práce spočívají v provedení hydroizolací a sanací zdiva, rekonstrukci sociálních zařízení, rekonstrukci schodiště, výmalbě.

Rovněž bude pořízeno nové vybavení školní družiny, šaten, doplněno vybavení tříd nábytkem, pořízena nová interaktivní tabule, nové počítače, přístřešek na jízdní kola a bude vybavena nábytkem "zelená" učebna. Celkové náklady na akci činí 3 654 533,49 Kč, z toho dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 3 316 489,14 Kč (z toho spolufinancování z rozpočtu Evropské unie ve výši 3 074 584,61 Kč) a příspěvek obce je ve výši 338 044,35 Kč.

eu rop kopie

Vytisknout E-mail

  • 1
  • 2

Kde nás najdete

 
 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.